Πρόσκληση 31ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Αύγουστος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
31η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020

Θέμα: Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων στη συζήτηση της, με Α.Π.Κ.: ΑΜ122/10-7-2020, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά αίτησης ασφαλιστικών μέτρων

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 90059 του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

Θέμα: ΄Εγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)»

Θέμα: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων διαγωνισμού, για την υπηρεσία: «Σύμβουλος Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων » προϋπ: 73.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 31/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.1.52 MB