Πρόσκληση 33ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 28 Αύγουστος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
33η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Θέμα: Έγκριση της με αρ. 34/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), στην Νέα Μαγνησία Λαμίας, επί της οδού Μισιρλή.

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), στην Κοινότητα Βασιλικών Υπάτης.

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους Χ.Τ., 3 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), 1 στύλο Μ.Τ. και 1Ρ-3ΙΙ στην Κοινότητα Λαμίας επί της οδού Ηροφίλου

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), στην Κοινότητα Νεοχωρίου Υπάτης

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 4 στύλους και 4 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), στην Κοινότητα Πύργου Υπάτης

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 1 μετρητή Νο 0.0 στο 2ο χιλιόμετρο οδού Λαμίας Φραντζή

Θέμα: Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 246/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης βατότητας οδών για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου.

Θέμα: Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή Στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη-Κισσάβου»

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 33/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.2.82 MB