Πρόσκληση 34ης Συν. Ο.Ε. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
34η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ , ΕΝΤΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓ ΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΤΟ Δ.Λ.΄

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ΄

Θέμα: ΕΝ ΝΕΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Λ.΄

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΄ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΥΤΑ΄ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ