Πρόσκληση 35ης Συν. Ο.Ε. 2012

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24 Αύγουστος, 2012 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
35η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ"

Θέμα: ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 124/12 & 165/12 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΥΤΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ