Πρόσκληση 35ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Οκτώβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
35η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Θέμα: Eξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση ημερίδας με θέμα «πρόληψη της αυτοκτονίας»

Θέμα: Ασκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 143/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρω-τοδικείου Λαμίας

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγορική εταιρεία

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 84442 του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας»

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 84261 του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου»

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 35ης συνεδρίασης Ο.Ε.649.98 KB