Πρόσκληση 35ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
35η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση στη διαδρομή Θερμοπύλες – Μενδενίτσα»

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «14ος Μαραθώνιος βουνού Ηρακλής, Hercules Mountain Marathon»

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «37ο Ράλλυ Φθιώτιδος 2020»

Θέμα: Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06

Θέμα: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 84/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας – Παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90280 του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. 500.000,00€ με ΦΠΑ.

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 90190 του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ)» προϋπολ. : 245.866,06€ με ΦΠΑ

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας / Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» προυπολ. 74.157,83 € με ΦΠΑ

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» 425.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 35/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.7.11 MB