Πρόσκληση 44ης Συν. Ο.Ε. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Νοέμβριος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΜΙΑΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΕΛΦΙΝΟΥ΄

Θέμα: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ - ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΑΣ΄

Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ζ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΣΧΟΛΙΚΟ΄ ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΝΕΡΙΖΙ΄ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ