Πρόσκληση 44ης Συν. Ο.Ε. 2016

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Νοέμβριος, 2016 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 43η/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 523/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ)

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» ΠΡΟΥΠ. 30.000,00€

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Κ.Χ. Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΥΠ. 185.000,00€

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: EΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 65011/10-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 65071/10-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 65069/10-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΝΦΙΑ Φ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 465/2916 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. (ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ)

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 65070/10-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ.

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ