Πρόσκληση 44ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Λαμιέων.

Θέμα: Έγκριση σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Λαμιέων.

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «παράσταση κουκλοθέατρου στην Κοινότητα Αργυροχωρίου»

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά» στη Δαμάστα

Θέμα: Απαλλαγή διαχειριστών πάγιας προκαταβολής Πρόεδρων Κοινοτήτων Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 39071/2019 και 50673/2019 αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις του Α.Γ. του Γ.

Θέμα: Υποβολή ή μη εγκλήσεως για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δήμου Λαμιέων – Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου

Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Προστασία - Ανάπλαση - δημιουργία χώρου αναψυχής στη θέση Ξωκλησσι της Αρσαλης στη Τ.Κ. Αργυροχωριίου, Δ.Ε. Υπατης, Δήμου Λαμιέων»

Θέμα: Έγκριση του 1ου Πρακτικού (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης Προσωρινού Μειοδότη) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 86381 του έργου: «Επισκευή Αυλείου Χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου»

Θέμα: Εγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου

Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας»

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2020

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών οικονομικού έτους 2020

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών οικονομικού έτους 2020

Θέμα: Μερική ανάκληση της αριθ. 359/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 44ης συνεδρίασης Ο.Ε.2.5 MB