Πρόσκληση 5ης Συν. Δ.Σ. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 22 Φεβρουάριος, 2013 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΟ.Δ.Λ.

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ. ΜΕ ΤΟ Ε.Μ.Π.

Θέμα: ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ.Λ. - ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΕΛΛ/ΚΗΣ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Θέμα: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ- ΒΟΗΘΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛ/ΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ΄ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ)

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013

Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β

Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΚΡΙΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Α.Ε. Ν. ΚΡΙΚΕΛΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 519/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΦΟΔΣΑ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 4 ΣΤΡ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΚ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΕΙ

Θέμα: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΛΗΡΟΤΟΤΗΜΑΤΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΗ.Π.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΙΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ΄, πρώην Κοινότητα Παύλιανης

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΔΑΠ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΤΑΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΥΠΑΤΗΣ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 51/2012)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΤΑΜΑΡΙΩΝ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄