Πρόσκληση 6ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 18 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Έγκριση της με αρ. 7/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

Θέμα: Eξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (Βasket Βall), ΤΑ ΕΣΠΕΡΕΙΑ»

Θέμα: Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση έκθεσης εικαστικού περιεχομένου της Λαμιώτισας δημιουργού, Ισμήνης Μπούργου

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 10/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 2/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Εγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών, του έργου: «Συντήρηση & επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη Ροδίτσα».

Θέμα: Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών, του έργου: «Ανακαίνιση θερινού δημοτικού Θεάτρου»

Θέμα: Έγκριση 1ου , 2ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο : «Καθαρισμός κτιρίων παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Λαμιεων»

Θέμα: Απόρριψη [μη έγκριση] του από 24/09/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού - Ακύρωση διαδικασίας - Ανάκληση διακήρυξης του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 6ης συνεδρίασης 2020 Ο.Ε.8.57 MB