Πρόσκληση 8ης Συν. Δ.Σ. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 24 Απρίλιος, 2013 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2013

Θέμα: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1ου & 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

Θέμα: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 Δ.Ω.Λ.

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΄ΑΦΟΙ ΛΑΙΑ-ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΘΗΛΗΣ ΑΒΕΕ΄ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΘΗΛΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΑΜΑΛΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΑΜΑΛΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΑΜΑΛΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΑΜΑΛΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΑΜΑΛΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΑΜΑΛΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Λ.

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ Α.Ε.

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013

Θέμα: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΑΜΑΛΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΑΜΑΛΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΘΗΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 311/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964