Πρόσκληση 8ης Συν. Δ.Σ. 2018

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 22 Μάρτιος, 2018 - 14:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 72906/22-10-17 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ΄

Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2734/1999 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΄ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ΄

Θέμα: ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΄ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ - ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΄Η ΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔ/ΤΟΣ Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ου ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Θέμα: ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ-ΚΙΣΣΑΒΟΥ΄ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Λ. ΚΙΣΟΣ Α.Τ.Ε.

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 109/2018 ΑΔΣ (ΑΔ 6Θ6ΘΩΛΚ-ΓΟ2)

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)΄

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ «ΤΡΑΧΙΝΑ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Α. 00.6441.0001 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ & ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ /ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ 290.000,00 €.

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : « ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΑΠ»

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 98/2018 ΑΔΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥΣ ΑΤΥΧΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 1897 (ΚΑΜΗΛΟΒΡΥΣΗ)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ΄

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ: ‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED’’

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ aftodioikisi.gr

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Γ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΄Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ΄

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ - ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΄LAMIA OPEN SERIES΄