Πρόσκληση 8ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2013

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2013 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.58382/24-07-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.22398/13-07-2001 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤOΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.19079/19-03-2013 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.)