Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δ.Σ., Σ.Κ. και Προέδρων Κοινοτήτων για ορκωμοσία

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 30 Αύγουστος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 28/2019, 29/2019 και 38/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στη Λαμία, οδός Αινιάνων αριθ. 6, στις 30/08/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, ώστε, σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη, από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, ορκωμοσία.

O εκλεγείς Δήμαρχος
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ