Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Λίστα αποφάσεων της 11ης συνεδρίασης έτους 2012

Προβολή 1 - 6 από 6
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
11 99 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.17578/12-05-2005 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» Πέμ, 12/07/2012 περισσότερα
11 98 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.22057/9-6-2005 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-... Πέμ, 12/07/2012 περισσότερα
11 97 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.29022/26-6-08 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 12/07/2012 περισσότερα
11 96 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.34441/16-09-2005 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-... Πέμ, 12/07/2012 περισσότερα
11 95 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.21970/11-05-2009 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 12/07/2012 περισσότερα
11 94 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.49905/14-12-2004 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤOΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-... Πέμ, 12/07/2012 περισσότερα