Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης έτους 2012

Προβολή 1 - 6 από 6
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
1 6 Αποδοχή ή μη δωρεάς Τρί, 03/01/2012 περισσότερα
1 5 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων συνολικού Προϋπολογισμού μέχρι το... Τρί, 03/01/2012 περισσότερα
1 4 Εκ νέου 2η διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ » Τρί, 03/01/2012 περισσότερα
1 3 Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (ήπιας μορφής) Τρί, 03/01/2012 περισσότερα
1 2 Δεσμεύσεις πιστώσεων Τρί, 03/01/2012 περισσότερα
1 1 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας Τρί, 03/01/2012 περισσότερα