Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης έτους 2012

Προβολή 1 - 15 από 15
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
17 111 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 110 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 109 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 108 ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 107 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 106 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 105 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ" Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 104 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. Α. ΚΟΥΤΣΟΜΠΛΗ Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 103 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 102 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ... Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 101 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ... Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 100 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 99 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 98 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
17 97 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 17/04/2012 περισσότερα