Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 32ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 13 από 13
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
32 296 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 295 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 294 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ :΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ... Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 293 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΄ΔΑΠΑΝΕΣ... Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 292 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΄ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 291 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ : ΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 290 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ΄ Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 289 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013) Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 288 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 287 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 286 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 285 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 14-12-12 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ 143/17-12... Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
32 284 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ... Τρί, 03/09/2013 περισσότερα