Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης έτους 2014

Προβολή 1 - 30 από 37
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
16 336 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 335 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 334 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ΄ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 333 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4257/14 Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 332 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 331 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 330 ΑΠΟΔΟXΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 329 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ΄ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 328 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 327 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ... Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 326 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ΄ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 325 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ΄ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 324 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ΄ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 323 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ΄ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 322 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ... Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 321 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 212/14 ΑΟΕ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 320 ΕΚ ΝΕΟΥ 2η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 319 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ... Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 318 ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 317 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 316 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 315 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 314 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 313 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 312 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 311 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 310 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 309 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 308 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
16 307 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Τρί, 29/04/2014 περισσότερα

Σελίδες