Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 35ης συνεδρίασης έτους 2014

Προβολή 1 - 16 από 16
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
35 562 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 561 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 560 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 559 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 558 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 557 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 556 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 555 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 554 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 553 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 552 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 551 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 550 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 549 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ... Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 548 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
35 547 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ Τρί, 30/09/2014 περισσότερα