Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης έτους 2014

Προβολή 1 - 24 από 24
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
5 72 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 71 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 70 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 69 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 68 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 67 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 66 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 65 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 64 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 63 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ... Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 62 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 61 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 60 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 59 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ... Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 58 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ.... Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 57 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 56 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 55 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 54 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 53 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 52 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 195214/11-01-2011 Κ.Υ.Α. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 51 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5470/234263/10-12-2013 ΑΠΟΦ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ... Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 50 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΣΤΑΣΗS ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ... Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
5 49 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Τρί, 04/02/2014 περισσότερα