Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης έτους 2015

Προβολή 1 - 22 από 22
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
13 354 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΣ΄ Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 353 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ANAΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 352 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ANAΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΕ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 351 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 350 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 349 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 348 TΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΑΛΤΑΚΗ Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 347 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 346 ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 345 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ΄ Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 344 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΑΝΘΗΣ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 343 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 448/2011 ΑΔΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 342 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 341 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 340 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 339 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 338 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 337 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ,... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 336 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΧΩΡΟΥ, ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 335 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΤΣΑΛΤΑΚΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 334 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 333 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ... Παρ, 07/08/2015 περισσότερα