Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 45ης συνεδρίασης έτους 2015

Προβολή 1 - 20 από 20
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
45 719 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 718 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 717 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 716 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 715 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 714 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 713 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ... Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 712 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ... Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 711 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ... Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 710 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΟΙΠΕΣ... Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 709 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΜΑΔΑ 1:ΕΙΔΗ... Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 708 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 707 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ... Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 706 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 705 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 704 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 703 ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 702 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 701 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 633/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ... Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 700 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.673/2015 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ... Δευ, 21/12/2015 περισσότερα