Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων έτους 2015

Προβολή 151 - 180 από 710
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
40 580 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 579 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 578 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 577 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 576 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 575 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 574 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 573 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 572 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 571 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 570 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ-... Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 569 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 568 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ... Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 567 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 566 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 39ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 565 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 564 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ... Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 563 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 562 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ (10η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ... Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
39 561 ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
39 560 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
39 559 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 392/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
39 558 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 529/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
39 557 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
39 556 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 70214/3-11-2015(ΑΔΑ:7Λ0ΛΩΛΚ-ΡΕΛ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ... Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
39 555 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
39 554 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
39 553 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
39 552 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
39 551 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δευ, 09/11/2015 περισσότερα

Σελίδες