Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 36ης συνεδρίασης έτους 2016

Προβολή 1 - 19 από 19
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
36 457 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 456 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (9η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 455 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 454 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 453 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 452 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 451 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 450 AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 449 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 448 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ : 33/2016, 34/2016 ΚΑΙ 35/2016... Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 447 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 446 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5052/126746, 4762/120380... Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 445 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. :5053/126480/1-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ... Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 444 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 229/2016 2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ... Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 443 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 427/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 442 TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 56/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 441 TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 398 /2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 440 TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 230/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
36 439 TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 72/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Τετ, 21/09/2016 περισσότερα