Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης έτους 2016

Προβολή 1 - 14 από 14
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
5 58 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 57 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ... Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 56 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 55 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 54 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 53 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 52 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 51 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 50 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 49 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6339/3-2-2016 (ΑΔΑ: 64ΓΕΩΛΚ-4Τ5)ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ... Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 48 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2Η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ-ΚΙΣΣΑΒΟΥ... Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 47 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 46 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 45 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ... Τρί, 09/02/2016 περισσότερα