Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης έτους 2017

Προβολή 1 - 30 από 44
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
6 162 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ» Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 161 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 160 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΥΠΟΔΟΜΗ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 159 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 158 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 157 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓOY ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 156 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓOY ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ΄ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 155 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓOY ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 154 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓOY ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 153 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓOY ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 152 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 151 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ΄ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 150 ΠΕΡΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 149 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 148 ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΚ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 147 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 146 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΄ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΛ΄ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 145 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2017-2018. Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 144 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 291/2016 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 143 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2017 ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 142 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 141 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 140 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 139 ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 138 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 137 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 136 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ. Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 135 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ITI EPIC 2017 Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 134 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 133 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΛ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα

Σελίδες