Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 39ης συνεδρίασης έτους 2017

Προβολή 1 - 16 από 16
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
39 472 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ... Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 471 ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 470 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 469 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 468 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 467 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 466 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 443/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 465 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 464 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 463 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 462 ΨΗΦΙΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ- ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΊΔΟΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 461 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ... Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 460 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 459 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΑΓΜΑΤΕΥΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ... Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 458 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 457 ΈΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ KAT’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6Ο... Τρί, 12/09/2017 περισσότερα