Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 40ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 22 από 22
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
40 358 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 357 Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξη... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 356 Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού – κατακύρωση σύμβασης της... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 355 Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού- ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 354 Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού- ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 353 Έγκριση 3ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού – κατακύρωση σύμβασης για την προμήθεια : «... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 352 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συμπληρωματικά έργα... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 351 Έγκριση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής Οικονομικής Προσφοράς και... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 350 Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αποπεράτωση 3ου Ορόφου Δημαρχείου» προϋπολογισμού μελέτης... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 349 Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06 Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 348 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 347 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 346 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 345 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 344 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 343 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο αγροτεμαχίων... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 342 Έγκριση της με αρ. 38/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 341 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από παγία προκαταβολή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 340 Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 339 Εγκριση του τρόπου εκτέλεσης και των όρων για την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο : «... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 338 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας... Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 337 Eξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της «8ης χορωδιακής συνάντησης Επτανήσιων Τρί, 26/11/2019 περισσότερα