Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 41ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 7 από 7
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
41 359 'Εγκριση μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας Αντιδημάρχου για τη συμμετοχή του στις συναντήσεις... Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 360 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπερατώσεις νεκροταφείων Δημοτικών... Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 361 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Λαμίας-... Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 362 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αστεροσχολείου... Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 363 Έγκριση ή μη 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.... Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 364 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 365 Έγκριση ή μη 1ου... Τρί, 03/12/2019 περισσότερα