Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 8 από 8
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
5 73 Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργου ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ... Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
5 72 Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργου ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
5 71 Μίσθωση κτιρίων για θέματα σχολικών μονάδων Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
5 70 Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ή μη ανάθεση της εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 15... Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
5 69 Περί «Εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας (Ξηριώτισσας) με δημοπρασία» Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
5 68 Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Λαμιεων... Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
5 67 Έγκριση και υπογραφή συμβάσεων χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής με τις τράπεζες που τηρούνται... Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
5 66 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 Δευ, 30/03/2020 περισσότερα