Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 13 από 13
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
17 211 Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια... Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 210 Εγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια... Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 209 Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «... Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 208 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού... Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 207 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω κατολισθήσεων εξαιτίας έντονων... Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 206 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 205 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ... Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 204 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ... Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 203 Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου ευρισκόμενου στην Κοινότητα Αργυροχωρίου του Δήμου Λαμιέων. Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 202 Καθορισμός συμπληρωματικής αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 201 Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά από τις με αριθ. πρωτ. 54307/30-12-2019, 4999/3-2-2020 και 8361/... Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 200 Ανάκληση της αριθ. 130/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «1η Αναμόρφωση... Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 199 Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Τρί, 12/05/2020 περισσότερα