Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 19ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 8 από 8
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
19 224 Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία: «... Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 223 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 222 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού... Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 221 Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 220 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί λήψης μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον... Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 219 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του... Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 218 Τροποποίηση-παράταση της αριθ.13474/27.03.2020 Σύμβασης για την υπηρεσία: «Καθαριότητα... Τρί, 26/05/2020 περισσότερα
19 217 Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια :«ΛΟΙΠΕΣ... Τρί, 26/05/2020 περισσότερα