Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 24ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 11 από 11
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
24 268 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί διάθεσης χώρων για υπαίθρια διαφήμιση ατελώς Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 267 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ... Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 266 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο... Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 265 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ... Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 264 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ... Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 263 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – 1ου Πρωτοκόλλου... Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 262 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικου πινακα εργασιων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ... Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 261 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 260 Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων... Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 259 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου. Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 258 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020 Τρί, 23/06/2020 περισσότερα