Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 31ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 7 από 7
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
31 333 'Eγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού – Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση... Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 334 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους... Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 335 Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06) Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 336 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων στη συζήτηση της, με Α.Π.Κ... Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 337 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης... Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 338 ΄Εγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού... Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 339 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των... Τρί, 11/08/2020 περισσότερα