Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 37ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 11 από 11
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
37 390 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ... Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 385 Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων. Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 391 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών-... Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 386 Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασίας σύναψης δημόσιας... Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 381 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ... Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 387 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 382 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση – διοργάνωση: «Τουρνουά Volley Γυναικών επιπέδου... Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 388 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης της Τεχνικής-Επιστημονικής Υπηρεσίας: «... Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 383 Περί παροχής νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 389 Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία: «... Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
37 384 Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Λαμιέων. Τρί, 22/09/2020 περισσότερα