Δεδομένα GIS

GIS - Δορυφορικός χάρτης (MapServer)

Εισαγωγή συντεντεγμένων ως δεδομένα εισόδου (π.χ. 364100.196395546, 4306630.06087715, 363800.305107763, 4306730.91762086) και επιστροφή δορυφορικής εικόνας.

GIS - Συντεταγμένες διεύθυνσης (GeocodeServer)

Εισαγωγή διεύθυνσης ως δεδομένο εισόδου (π.χ. 16 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ) και επιστροφή συντεταγμένων υποψήφιων διευθύνσεων (address candidates) καθώς και το αντίστροφο.