Εκκλησία «Παναγία Δέσποινα»

Εκτυπώσιμη μορφή

Μεταγενέστερη Τρίκλιτος Βασιλική, που κτίστηκε πάνω σε αρχαιότερη εκκλησία. Η άποψη αυτή στηρίζεται στην ύπαρξη αρχιτεκτονικών λειψάνων κορινθιακού κυανόκρανου και βυζαντινού θωρακίου, που βρίσκονται σήμερα στη νοτιοανατολική αυλή της. Με αξιοθαύμαστο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Από βυζαντινή επιγραφή που σώζεται, πληροφορούμαστε, ότι φιλοτεχνήθηκε το 18ο αιώνα.

Δείτε το σημείο στο χάρτη