Τοπική Κοινότητα Βασιλικών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Τα Βασιλικά είναι ένα χαρακτηριστικό καμποχώρι, του οποίου η οικονομία στηρίζεται αποκλειστικά στη γεωργία και στην κτηνοτροφία.

Διαθέτει παραδοσιακά καφενεία και ταβέρνες.

Δείτε το σημείο στο χάρτη