Ανακοίνωση για πρόσληψη ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων - Covid-19

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμ, 03/09/2020 - 14:48 έως Τρί, 08/09/2020 - 23:59
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
34163
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 03/09/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6ΞΘΥΩΛΚ-82Α
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Ταξινόμηση: