Άρθρο 6 - Σύσταση Επιμέρους Επιτροπών

Εκτυπώσιμη μορφή

Άρθρο 6

Σύσταση Επιμέρους Επιτροπών

Για την πιο καλή και ευέλικτη λειτουργία της επιτροπής συστήνονται επιμέρους θεματικές επιτροπές προκειμένου να εισάγονται τα θέματα πιο ολοκληρωμένα μέσω των εισηγήσεων των μελών αυτών των επιτροπών. Τα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης συμμετέχουν σε όποια επιμέρους επιτροπή επιθυμούν, καταθέτοντας σχετική δήλωση στον πρόεδρο της επιτροπής διαβούλευσης. Η διαδικασία ψηφοφορίας για κάθε θέμα, θα γίνεται από όλα τα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης.