Επιτροπή Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Πρόσκληση 2ης Συν. Ε.Ε.Ε. 2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24 Απρίλιος, 2020 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση

Θέμα 1ο : Απαλλαγή δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που πλήττονται  από την πανδημία COVID-19. Ρυθμίσεις - χρονικό διάστημα.