Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα και η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων για τους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Λαμιέων μέσω ΕΣΠΑ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευ, 23/07/2018 - 00:00 έως 23:55

       Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) τα προσωρινά αποτελέσματα και η μοριοδότηση των γονέων για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω ΕΣΠΑ 2018 - 2019.

       Με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων από τη Δευτέρα 23 έως την Τετάρτη 25 Ιουλίου και ώρα 14:00, από τους γονείς που είτε έχουν λάθη στους φακέλους, είτε δεν έχουν προσμετρηθεί μόρια λόγω ελλείψεων δικαιολογητικών.

       Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις/τους αιτούσες/αιτούντες εγγράφως, στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ, ή ηλεκτρονικά μέσω E-mail στην διεύθυνση miteresenstaseis@eetaa.gr με σκαναρισμένα έγγραφα σε μορφή .pdf (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείου δεν γίνεται αποδεκτή και η ένσταση δεν εξετάζεται) εντός των προβλεπόμενων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων (22/7/2018) και σύμφωνα με το Υπόδειγμα: «Έντυπο Υποβολής Ένστασης Αιτούντος/Αιτούσας» που έχει συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση ως Παράρτημα.

       Οι αιτούντες μπορούν να δουν τα προσωρινά αποτελέσματα σε ειδική εφαρμογή, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr.

      Οι ενδιαφερόμενοι για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμο Λαμιέων μπορούν να απευθύνονται:

  • Α΄ Παιδικός Σταθμός, Υψηλάντη & Μακροπούλου, τηλ: 22310-22348,
  • Β΄ Παιδικός Σταθμός,  Αθηνών 32, τηλ: 22310-26512
  • Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Πιστόλη & Αδάνων 8 - Νέα Μαγνησία, τηλ: 22310-28652,
  • Δ΄ Παιδικός Σταθμός,  Αρκαδίου 6, τηλ: 22310-32969,
  • ΣΤ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Νήσου Ρω – Καλύβια, τηλ: 22310-29357,
  • Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Αγίας Παρασκευής & Κ. Γαλανού – Γαλανέϊκα, τηλ: 22310-52337,
  • Η΄ Παιδικός Σταθμός, Σταυρός, τηλ: 22310-61705.

      Οι ενδιαφερόμενοι για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαμιεών μπορούν να απευθύνονται:

  • στο Κεντρικό Κ.Δ.Α.Π. (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού), στο τηλέφωνο 22310 20767 από 8.00 π.μ. έως 14.30 και από 18.00 έως 21.00,
  • και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Λεωνίδου 9-11) στο τηλέφωνο 22310 30730  από 8.00 π.μ. έως 14.30  

    Μετά   την   εξέταση   των   ενστάσεων,   θα καταρτιστούν   οι   οριστικοί   Πίνακες   κατάταξης   των   ωφελουμένων και θα αναρτηθούν στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 29/7/2018.