ΔΤ εγγραφές στους Παιδ.Σταθμούς -Προυπ. & Δικαιολ.

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευ, 20/05/2013 - 08:00 έως Τρί, 21/05/2013 - 07:55

Σας ενημερώνουμε, ότι οι αιτήσεις εγγραφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαμιέων για το σχολικό έτος 2013-2014 θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 έως  την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαμιέων, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας:  

  • Α΄   Παιδικός Σταθμός, οδός  Υψηλάντη & Μακροπούλου, τηλ:223102234

  • Β΄   Παιδικός Σταθμός, οδός Αθηνών 32, τηλ:2231026512

  • Γ΄   Παιδικός Σταθμός, οδός Πιστόλη & Αδάνων Ν.Μαγνησία, τηλ:2231028652,

  • Δ΄   Παιδικός Σταθμός, οδός Αρκαδίου 6, τηλ:2231032969

  • ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός, οδός Νήσου Ρω, Καλύβια, τηλ:2231029357

  • Ζ΄   Παιδικός Σταθμός, οδός Αγ. Παρασκευής & Κ.Γαλανού, Γαλανέικα, τηλ:2231052337

  • Η΄   Παιδικός Σταθμός, Σταυρός, τηλ:2231061705

από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00πμ-13:00μμ.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται

Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος:                                    
1. Η μητέρα να εργάζεται.

2. Ηλικία του παιδιού:

    • Από 2,5 ετών μέχρι εγγραφής του στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

    • Το παιδί να αυτοεξυπηρετείται.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφές :
1.
Αίτηση γονέα.

2. Ληξιαρχική πράξη ή Πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου.

3. Βεβαίωση εργοδότη για την μητέρα με προσδιορισμό ύψους αποδοχών και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων προκειμένου για εργαζόμενες στον       ιδιωτικό τομέα.

4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

5. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου.

7. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ

Δικαιολογητικά για εγγραφή νηπίων, αλλοδαπών γονέων:
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά

2. Νόμιμα έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα

Δικαιολογητικά για επανεγγραφές νηπίων:
1.
Αίτηση Επανεγγραφής

2. Βεβαίωση εργοδότη για την μητέρα

3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.