Απόφαση 208 (23ης Συν. Ο.Ε. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Ιούνιος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
23η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
208η απόφαση
ΚΑΤΑΡTΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ