Απόφαση 391 (43ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
43η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
391η απόφαση
Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ»