Απόφαση 501 (45ης Συν.Ο.Ε.2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 20 Νοέμβριος, 2018 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
45η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
501η απόφαση
ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ