Απόφαση 508 (45ης Συν.Ο.Ε.2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 20 Νοέμβριος, 2018 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
45η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
508η απόφαση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 484/12-11-2018 (Α.Δ.Α. : ΩΡ7ΖΩΛΚ-ΕΧΟ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ