Απόφαση 720 (46ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος, 2015 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
46η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
720η απόφαση
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ